လက္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလ်ွက္႐ွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စားေရးေသာက္ေရးအခက္အချဲဖစ္ရာေဒသမ်ားအထိသြားေရာက္လႉဒါန္းေနေသာ ေဝဠဳေက်ာ္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားသြားေရာက္ေဆးကုသမႈေပးေနေသာ သစ္မင္းပရဟိတေဆးကုသေရးအဖြဲ႔သို႔ ကြၽန္ေတာ္မ်ား စိမ္းလန္းဥယ်ာဥ္အဖြဲ႔ (Green Garden Group)မွ ကူညီလႉဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား မိမိတို႔၏ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ကူညီလႉဒါန္းလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတာဝန္ခံမ်ားသို႔ဆက္သြယ္လႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ ၁။ ကိုၿဖိဳးျပည့္စို (၀၉၇၉၆၇၉၄၇၀၀) ၂။ ကိုသက္ႏိုင္ဝင္း (၀၉၄၂၁၇၁၆၂၆၄) ၃။ ကိုေအာင္သက္ခိုင္ (၀၉၄၂၁၀၈၂၈၄၃) ၄။ ေဒါက္တာစုေဝၿဖိဳး (၀၉၇၉၆၇၉၄၇၀၀) ၅။ ေဒၚေမၿဖိဳးသူ (၀၉၄၂၀၁၆၉၆၅၁ ) ၆။ ေဒၚေဝလဲ့ရည္ (၀၉၇၉၈၃၁၃၂၇၇) ၇။ မသိဂႌေအာင္ (၀၉၄၂၀၀၅၀၄၉၀) ၈။ အျခဴးျခဴးသန္႔ (၀၉၉၇၆၆၉၅၅၀၀) လိုအပ္ေနရာ ဤခ်ိန္ခါမွာ လႉဒါန္းဒါန ကုသလေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာ႐ွိခ်ိန္ခါတိုင္း မေႏွးမၾကာ ျမန္စြာျပည့္ႏိုင္ၾကပါေစ... http://www.greengardengroup.org ................ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဝဠဳေက်ာ္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ သစ္မင္းပရဟိတေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ သို႔လည္း တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္လႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ #ေဝဠဳေက်ာ္ေဖာင္ေဒးရွင္း အမွတ္ ၂၃၇ ၊က့ံေကာ္ျမိဳင္ ၂လမး္ ၊ ၂၃ရပ္ကြက္ ၊ စုေပါင္းအိမ္ယာ ၊ VIP 1 ၊သုဝဏၰ ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ 09-455500010 09-455500014 ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ MAB (သုဝဏၰဘဏ္ခြဲ) ကေမ႓ာဇဘဏ္ KBZ (သုဝဏၰ ၂၄ရပ္ကြက္ ဘဏ္ခြဲ ၁) ေဝဠဳေက်ာ္ေဖာင္ေဒးရွင္း Account No: 0781110004022 ကေမ႓ာဇဘဏ္( သုဝဏၰဘဏ္ခြဲ ၁) ႏွင့္ သစ္မင္းပရဟိတေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ ၀၉၄၅၀၀၁၃၅၃၃ KBZ BANK (ATM) Dr. THANT MINN-9993 0799 9343 88601 Dr. THIT LWIN -9993 0707 0001 80101

1 Comments

  • Hello

Leave a comment