စိမ္းလန္းဥယ်ာဥ္အဖြဲ႕(Green Garden Group)မွ “လွဴရင္းကံစမ္း၊ ကံစမ္းရင္းလွဴဒါန္း” အစီအစဥ္အျဖစ္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ေလးကိုျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္ေလးတြင္ iPhone 7 ႏွင့္ iPhone 7 plus ႏွစ္လံုးအား ေပါက္မဲအျဖစ္လက္ေဆာင္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကံစမ္းမဲလက္မွတ္မ်ားကို တစ္ေစာင္ ၅၀၀၀ (က်ပ္ငါးေထာင္)ျဖင့္ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ပါသည္။ ကံစမ္းမဲမွရရွိမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုအဓိကကူညီေပးေနေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ စိမ္းလန္းဥယ်ာဥ္အဖြဲ႕ (Green Garden Group) သို႕လွဴဒါန္းမွာျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေပ်ာ္စရာရႊင္စရာကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ေလးတြင္ ကံစမ္းရင္း ကုသိုလ္ပါ၀င္ၾကပါလို႕ေျပာလိုက္ပါရေစ….. ေအာက္ပါတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံတြင္ ကံစမ္းမဲလက္မွတ္မ်ားကို၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၁။ ကိုၿဖိဳးျပည့္စိုး - ၀၉ ၇၉၆၇၉၄၇၀၀ ၂။ ကိုသက္ႏိုင္၀င္း (ေခတ္ကြန္ပ်ဴတာ) - ၀၉ ၄၂၁၇၁၆၂၆၄ ၃။ ကို၀င္းသူရိန္ - ၀၉ ၉၇၃၉၃၉၉၉၃ ၄။ ကိုလင္းထက္ႏိုင္ - ၀၉ ၄၃၁၅၄၆၈၀ ၅။ ကိုထူးေအာင္ - ၀၉ ၂၅၄၀၀၇၂၅၀ ၆။ ေဒါက္တာစုေ၀ၿဖိဳး - ၀၉၄၃၀၂၆၉၇၀ ၇။ မ၀ါ၀ါႏိုင္ - ၀၉ ၅၁၇၃၈၄၈ ၈။ မသိဂီၤေအာင္ - ၀၉ ၄၂၀၀၅၀၄၉၀/ ၀၉ ၇၉၅၄၉၀၉၄၀၊ ၉။ မခင္ေ၀ေ၀ႏွင္း - ၀၉ ၇၉၀၁၅၇၁၇၉ ၁၀။ မႏွင္းအိခိုင္ - ၀၉ ၅၀၆၈၇၉၆ <<<(စိမ္းလန္းဥယ်ာဥ္အဖြဲ႕ (Green Garden Group)၏ မ်ိဳးစံုေသာလွဴဒါန္းမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္အလွဴေငြ ၁၀၀၀ (တစ္ေထာင္က်ပ္)လွဴဒါန္းၿပီး အဖြဲ႕၀င္ဖို႕လည္း ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။)>>>

0 Comments

Leave a comment